Ledarskapsövningar

Ledarskapsövningar

Lite enkla övningar som som stärkar ditt ledarskap och tydligt visar för hunden dina avsikter.

BE OM LOV
Lära hunden att be om lov för att få mat, gå ut genom dörren, hoppa ur bilen, bli släppt, jaga en pinne och så vidare. Detta är förlängning av kontaktövningarna. Titta er i ögonen för att få ett varsågod på det hunden vill ha. Ni tar över kontrollen för när, var och hur hunden ska få det den önskar. Ni tar på er ledarskapsrollen tydligt men vänligt.

TYDLIGT KROPPSSPRÅK
Var tydlig i vad du vill och menar, i ditt eget kroppsspråk. Låt aldrig hunden undra över vad du försöker tala om för den. var tydlig i dina rörelser och överdriv gärna om det behövs.Att ställa sig lutad över sin hund ochn tala med mörk röst gör det väldigt tydligt för hunden att förstå att den har gjort fel, utan att alls höja rösten. Likväl kan man vara tydlig i sitt kroppsspråk i beskyddarrollen, ställa sig tydligt framför sin hund.

BESKYDDA
Ta över flockledarrollen genom att vara dedn som går först ut genom dörrar och i trånga passager. Visa tydligt att du är den som " tar smällen" om det skulle behövas. Visa att du beskyddar hunden i obehagliga situationer. Var överdriven i din beskyddarroll och titta efter spöken utanför dörren osv. så hunden tydligt ser att du är den som söker av för faror inte hunden.    


LIGG   
Att be en stor tuff hund att lägga sig ner är en klar dominanshandling mot hunden och visar tydligt vem det är som bestämmer (Helt utan våld). Var tydlig och säg "DU lägger dig ner"

GÅ I EN BÅGE VID HUNDMÖTEN
Visa att du väljer vägen och besparar din hund det psykiskt stressande att behöva möta en annan hund rakt på.

VAR TYDLIG-FÖRBERED PÅ VAD SOM SKA KOMMA
Exempelvis ta för vana att säga-"Hunden kommer" när ni möter en hund, speciellt om din hund inte har märkt den andra hunden. Så hinner din hund förbereda sig och slipper bli överraskad, du visar också ditt ledarskap genom vara observant och tydlig för din hund.

Källa: Hundsteg